2. přednáška s promítáním - klášter Teplá

12.10.2018
Datum konání: 16. 10. 2018
V čase: od 17:30 h
Místo konání: Volnočasové centrum Fénix, počítačová učebna
Vstupné: 350 Kč/5 lekcí dle výběru


Nový kurz přednášek s promítáním pod názvem Putování krajem západních Čech - významné památky začal již 18. září ve Volnočasovém centru Fénix.

Druhá lekce bude zaměřena na klášter premonstrátů v Teplé a Hroznatovu akademii. Celý kurz se koná vždy v úterý podvečer, 1x za měsíc, a vede ho Hana Černohousová z Arciděkanství Nepomuk.

Zájemci/posluchači se mohou přihlašovat v kanceláři Fénixu, nám. Augustina Němejce 88, a také na webových stránkách Fénixu zde: https://www.fenix-nepomuk.cz/events/putovani-krajem-zapadnich-cech-vyznamne-pamatky.

Aktuálně z Plzeňska